Тост за достаток и благополучие

Новогодний тост за обещания >>>